Неотчуждаемость прав и свобод

Конституція України:

Стаття 21 проголошує, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22 проголошує, що права і свободи людини, закріплені Конституцією не є вичерпними.

 

Цивільний кодекс України:

В Книзі п’ятій Цивільного кодексу закріплено правові норми, що визначають поняття зобов’язання та регламентують його виконання і припинення зобов’язання, правові наслідки порушення зобов’язання (Розділ І: статті 509 – 625), правові норми, що визначають поняття договору, регламентують укладення, зміну і розірвання договору (Розділ ІІ: статті 626 – 654). В Розділі ІІІ закріплено правові норви, що визначають поняття окремих видів зобов’язань, регламентують їх виконання і припинення, правові наслідки порушення зобов’язання:
договірні зобов’язання купівлі-продажу – статті 655 – 716 (глава 54);
договірні зобов’язання дарування – статті 717 – 730 (глава 55);
договірні зобов’язання ренти – статті 731 – 743 (глава 56);
договірні зобов’язання довічного утримання (догляду) – статті 744 – 758 (глава 57);
договірні зобов’язання найму (оренди) – статті 759 – 809 (глава 58);
договірні зобов’язання найму (оренди житла) – статті 809 – 826 (глава 59);
договірні зобов’язання позички – статті 827 – 836 (глава 60);
договірні зобов’язання підряду – статті 837 – 891 (глава 61);
договірні зобов’язання надання послуг – статті 901 – 907 (глава 63);
договірні зобов’язання перевезення – статті 908 – 928 (глава 64);
договірні зобов’язання зберігання – статті 936 – 978 (глава 66);
договірні зобов’язання страхування – статті 979 – 999 (глава 67);
договірні зобов’язання доручення – статті 1000 – 1010 (глава 68);
договірні зобов’язання комісії – статті 1011 – 1028 (глава 69);
договірні зобов’язання управління майном – статті 1029 – 1045 (глава 70);
договірні зобов’язання позики, кредиту, банківського кредиту – статті 1046 – 1065 (глава 71);
договірні зобов’язання банківського рахунка – статті 1066 – 10768 (глава 72);

договірні зобов’язання факторингу – статті 1077 – 1086 (глава 73);
договірні зобов’язання при розрахунках – статті 1087 – 1106 (глава 74);
договірні зобов’язання щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності – статті 1107 – 1114 (глава 75);
договірні зобов’язання комерційної концесії – статті 1115 – 1129 (глава 76);
договірні зобов’язання спільної діяльності – статті 1130 – 1143 (глава 77);
недоговірні зобов’язання при публічній обіцянці винагороди – статті 1144 – 1157 (глава 78);
недоговірні зобов’язання при вчиненні дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення – статті 1158 – 1160 (глава 79);
недоговірні зобов’язання при рятуванні здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи – статті 1161 – 1162 (глава 80);
недоговірні зобов’язання при створенні загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи – статті 1163 – 1165 (глава 81);
недоговірні зобов’язання відшкодування шкоди – статті 1166 – 12111 (глава 82);
недоговірні зобов’язання при набутті, збереженні майна без достатньої правової підстави – статті 1212 – 1215 (глава 83).

В Книзі шостій Цивільного кодексу закріплено правові норми, що визначають поняття спадкування та регламентують його: статті 1216 – 1308.

 

Земельний кодекс: …

Войти
Заказать звонок


© 2018 Law Experts. Все права защищены.