Warning: A non-numeric value encountered in /home/lawexp00/law-expert.com.ua/www/wp-includes/functions.php on line 64
К съезду

К съезду

                                               Звернення Тетіївської районної ініціативної групи

                                                             до соціалістів та співчуваючих в Україні

 

м. Тетіїв                                                                                                             09 серпня 2018 року

Київської області

 

«Про необхідність формування загальнонаціональної демократичної політичної організації трудящих України»

 В умовах кризи державно-правового регулювання суспільних відносин в Україні, що історично вимагає консолідацію руху трудящих для організації громадського контролю політичної ситуації та соціально-економічного становища на місцях, в порядку підготовки до очікуємих президентських та парламентських виборів в країні в інтересах трудящих, щоб забезпечити їх організовану участь у виборчому процесі, усвідомлюючи нагальну потребу формування загальнонаціональної демократичної політичної організації трудящих та враховуючи, що засновники в 1991 році проголосили Соціалістичну партію України добровільною політичною організацією трудящих, яка ставить за мету захист їх політичних і соціально-економічних інтересів, враховуючи переростання кризи керівництва в Соціалістичній партії України в розвал низових її ланок, Тетіївська районна ініціативна група соціалістів
                                                     закликає:

 

  1. Всіх, хто не байдужий до долі трудящих, підтримати пропозицію Тетіївської районної ініціативної групи соціалістів створити загальнонаціональну демократичну політичну організацію трудящих, політичну силу, здатну в їх інтересах консолідувати суспільство для переборення нагальних проблем сьогодення.
  2. Розпочати підготовку до Надзвичайного з’їзду соціалістів України, які в 1991 році єдині проголосили створення партії нового типу, добровільної політичної організації трудящих. Такий з’їзд може стати передумовою історичного процесу формування загальнонаціональної демократичної політичної організації трудящих.
  3. Повсюдно на місцях, як перший крок на обраному шляху, створювати ініціативні групи соціалістів з визначенням уповноважених організаційного комітету підготовки Надзвичайного з’їзду соціалістів в районах, містах, областях, які оберуть цей оргкомітет як вищий координуючий та виконавчий орган всеукраїнського об’єднання соціалістів до з’їзду та реєстрації партії.
  4. Спільно з оргкомітетом провести збори на місцях, районні, міські та обласні конференції для обрання делегатів на Надзвичайний з’їзд соціалістів, з обговоренням проекту демократичного Статуту партії як загальнонаціональної демократичної політичної організації трудящих та виробленням пропозицій до відповідної Програми партії.
  5. Всі течії соціалістів та близькі за ідеологією політичні сили до співпраці в інтересах трудящих, початок якій може дати Надзвичайний з’їзд соціалістів, на якому доцільно створити Координаційну раду трудящих України для врегулювання всіх питань консолідації руху трудящих, організації громадського контролю соціально-економічного становища та політичної ситуації, переборення нагальних суспільних проблем, в першу чергу релізацію правового захисту загальновизнаних життєво необхідних інтересів трудящих.

Тетіївська районна ініціативна група соціалістів 

 

Про об’єднання соціалістів

Відповідно Зверненню Тетіївської ініціативної групи до соціалістів і співчуваючих в Україні від 09 вересня, яке було обнародовано у Facebook і на сайті http://www.law-expert.com.ua «Про необхідність формування загальнонаціональної демократичної політичної організації трудящих України», 15 вересня відбулися Київські обласні збори соціалістів. Учасники зборів прийняли конструктивне, обнадійливе рішення про створення робочої групи по виробленню пропозицій для виведення СПУ з кризового стану, проведення Надзвичайного пленуму Київського ОК СПУ. На жаль запальні дискусії, що тривали більше двох годин, не дали учасникам зборів прийняти більш радикальні пропозиції про підготовку Надзвичайного з’їзду соціалістів України, який би міг стати форумом об’єднання всіх течій соціалістів та близьких за ідеологією політичних сил для співпраці в інтересах трудящих.

Тижнем раніше, 08 вересня, відбулося зібрання партійного активу СПУ в Київській області, яке провів Возний С.О., призначений (?) нинішнім керівництвом СПУ. Це місцевий факт розколу в СПУ, що є продовженням триваючої кризи керівництва в Партії.

Розкол в соціалістичному русі політично деморалізує трудящих, обеззброює їх при відстоюванні своїх загальновизнаних життєво необхідних інтересів. Саме соціалісти, як політична організація трудящих, історично покликані забезпечити консолідацію руху трудящих в потужну політичну силу, якій під силу виконати завдання реалізації правового захисту загальновизнаних життєво необхідних інтересів всіх громадян, формування безкласового суспільства трудящих із запереченням капіталізму як суспільно-економічної формації з усіма його протиріччями.

Отже, об’єднання всіх течій нашого руху – основне поточне завдання для кожого соціаліста!

PS: Пропозиції щодо додаткових чи інших заходів для об’єднання соціалістів прошу надсилати за адресою: kr8045@ukr.net.

З повагою,  С.Лукіянюк.

Про демократизацію Партії

 Для вироблення пропозицій щодо виведення СПУ з кризового стану Робочій групі, створеній 15 вересня на Київських обласних зборах соціалістів, доцільно аналізувати причини тривалого наростання кризи керівництва СПУ до нинішнього розвалу низових її ланок. Залишаю професійним аналітикам продовжити їх дослідження проблем СПУ, про які ми знаємо з преси та Інтернету, і які на жаль не дають відповіді на питання, що робити? Тому пропонується дещо спрощений, зате продуктивний аналіз еволюції СПУ від демократичної політичної організації трудящих, як проголошено її засновниками в Статуті 1991 року, до нинішньої лівоцентристської (?) партії зі Статутом, наповненим рядом недемократичних норм при формально проголошеній партійній демократії. Отже в зв’язку з цим, доцільно звернути увагу на наступні особливості Статуту СПУ редакції 1991 року та будь-якого з останніх його редакцій.

1) Так в першому Статуті СПУ відсутній, так званий, принцип демократичного централізму, який появився в наступних його редакціях і небезпечний щодо можливості нав’язування первинним партійним осередкам волі вище стоящих органів, в той час як їх функціональне завдання в демократичній політичній організації трудящих — координувати діяльність низових партійних організацій.

 2) Не заглиблюючись в історію, можна лише гадати про причини його появи у Статуті СПУ. Але можливість для його появи забезпечив принцип більшовизму при прийнятті рішення, що був закладений уже в першому Статуті СПУ, також небезпечний для партійної демократії, який створює умови для маніпуляції меншості більшістю. Заміна в Статуті СПУ принципу більшовизму на  принцип консенсусу при прийнятті рішень – перший, необхідний, основний крок до демократизації Партії. Попутно буде усунуто нормативну базу для розколів у партії, які супроводжували СПУ  все життя, починаючи з ПСПУ Н. Вітренко.

  3)  На жаль, проголошений в Статуті СПУ принцип, що первинні партійні осередки є основою Партії має декларативний характер і не виконується на практиці, та й багато норм Статуту протирічать йому. Тому для демократизації Партії потрібно не лише проголосити, але й реалізувати даний принцип партійної демократії в нормах Статуту:
 (1) Прийом у члени Партії провадити лише за рішенням первинного партійного осередку в індивідуальному порядку на підставі письмової заяви про бажання стати членом партії. Рішення про прийом в члени Партії приймається на зборах первинного осередку консенсусом і є остаточним;
 (2) Член Партії за недотримання вимог Статуту, невиконання партійних рішень, нанесення своєю діяльністю шкоди репутації Партії притягується до відповідальності лише первинним партійним осередком.

Як логічний етап в процесі демократизації Партії – Надзвичайний з’їзд делегатів-соціалістів, обраних демократично від усіх партійних організацій, починаючи з первинних осередків, який вправі вирішити долю Соціалістичної партії України. Всі ж інші діяння політиків є нікчемними в правовому відношенні, а то й злочинними!

С. Лукіянюк  

       

Сьогоднішня СПУ та соціалісти в Україні

В пошуках інформації про очікуваний з’їзд Соціалістичної партії України натрапив на новостворений сайт партії за адресою socparttia.com/. Можливість ознайомитись з нинішнім офіційним Статутом та Програмою СПУ спонукала висловити власну позицію, члена СПУ з 17 квітня 1992 року. Звичайно, в нинішній ситуації можна лише побажати Киві І.В. та його соратникам успіху у справі захисту інтересів трудящих. Але на жаль СПУ із-за тривалої кризи керівництва, нарешті остаточно, неприкрито трансформувалась в дрібно-буржуазну партію, тому ідейно-політичному соціалістичному руху та трудящим в Україні марно покладати надії на нинішню СПУ.

Отже, Надзвичайний з’їзд соціалістів України, про підготовку якого в серпні закликали соціалісти Тетіївського району Київської області, залишається історично визначеним кроком для об’єднання соціалістів та консолідації суспільства. Адекватність таких дій важко оспорювати, можна лише ігнорувати та відмовчуватись.

Розміщена на Facebook та на сайті СПУ Садового М.І. публікація «Про демократизацію Партії» є спробою концептуально визначити завдання Надзвичайного з’їзду соціалістів: дати поштовх для формування загальнонаціональної демократичної політичної організації трудящих, що відповідає змісту нашої історичної епохи – переходу до безкласового суспільства трудящих, яке в класичному стилі можна назвати соціалістичним, характерною рисою якого є реалізація правового захисту загальновизнаних життєво необхідних інтересів трудящих.

Отже, для вирішення всіх нагальних проблем життя трудящих в Україні необхідна самоорганізована політична сила, здатна організувати повсюдно громадський контроль соціально-економічного становища та політичної ситуації з адекватним реагуванням в інтересах трудящих. А це означає, що в Україні потрібно не просто СПУ із «залізним» лідером, а Соціалістична партія трудящих, як історична необхідність!

В переддень 27-ї річниці заснування Соціалістичної партії України вітаю всіх соціалістів і наших прихильників з цим днем!

С. Лукіянюк 

Только администратор может добавлять новых пользователей.

Войти
Заказать звонок