Право на уважение

Право на уважение к его достоинству имеет каждый — проголошує стаття 28 Конституції України.

Захист права на повагу до гідності та честі регламентується статтями 297 – 300 Цивільного кодексу України.

Право на ім’я регламентується статтями 294 – 296 Цивільного кодексу України.

Свобода думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань – гарантоване право статтею 34 Конституції України.

Свободу світогляду і віросповідання проголошує і регламентує стаття 35 Конституції України.

(1) Право на національну і культурну самоідентифікацію: …

(2) Свобода вибору національності і мови спілкування: …

Войти
Заказать звонок


© 2018 Law Experts. Все права защищены.