Warning: A non-numeric value encountered in /home/lawexp00/law-expert.com.ua/www/wp-includes/functions.php on line 64
Декларація прав людини

Міжнародно-правові гарантії

Міжнародно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина відіграють важливу роль у гарантуванні основоположних прав і свобод людини наряду з актами чинного законодавства України. Такі гарантії зокрема представлені системою міжнародних договорів, угод і рамкових конвенцій у сфері утвердження та захисту основних прав і свобод людини і громадянина. До числа основних універсальних міжнародних актів у цій сфері відносять Загальну Декларацію прав людини 1948 p., Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., Конвенцію про охорону культурної і природної спадщини 1972 р., Конвенцію ООН про права дитини 1989 р. Парижська кліматична угода, прийнята в грудні 2015 р. на заміну Кіотському Протоколу, ратифікована Україною в червні 2016 р.

Значний вплив на розвиток прав і свобод людини мають і регіональні конвенції. Наприклад, для України та держав-учасниць ЄС такою конвенцією є Хартія основних прав ЄС 2000 р.

Только администратор может добавлять новых пользователей.

Войти
Заказать звонок