Warning: A non-numeric value encountered in /home/lawexp00/law-expert.com.ua/www/wp-includes/functions.php on line 64
Пакт про громадянські права

Пакт про громадянські права

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. (Пакт про громадянські права) є документом міжнародного права, згідно якого кожна держава, яка бере участь у Пакті, зобов’язується забезпечити всякій особі права і свободи, визнані в Пакті:

Стаття 6. Право на життя …

Стаття 7. Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському або принижуючому гідність поводженню чи покаранню…

Стаття 8. Нікого не можуть держати в рабстві …

Стаття 9. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість…

Стаття 10. Всі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і поважання гідності …

Стаття 11. Ніхто не може бути позбавлений волі на тій лише підставі, що він не в змозі виконати якесь договірне зобов’язання.

Стаття 12. Кожному, хто законно перебуває на території будь-якої держави, належить, у межах цієї території, право на вільне пересування і свобода вибору місця проживання…

Стаття 13. Іноземець, що законно перебуває на території будь-якої держави-учасниці Пакту, може бути висланий тільки на виконання рішення, винесеного відповідно до закону,…

Стаття 14. Всі особи є рівними перед судами і трибуналами…

Стаття 15. Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні будь-якого кримінального злочину внаслідок якоїсь дії чи упущення, що, згідно з діючим на момент його вчинення внутрідержавним законодавством або міжнародним правом, не були кримінальним злочином…

Стаття 16. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності.

Стаття 17. Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне життя, …

Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії…

Стаття 19. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися свої поглядів…

Стаття 20. Будь-яка пропаганда війни повинна бути заборонена законом…

Стаття 21. Визнається право на мирні збори…

Стаття 22. Кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, …

Стаття 23. Сім’я має право на захист з боку суспільства і держави…

Стаття 24. Кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного чи соціального походження, майнового стану або народження має право на такі заходи захисту, які є необхідними в її становищі, як малолітньої, з боку її сім’ї, суспільства і держави…

Стаття 25. Кожний громадянин повинен мати право і можливість:

а) брати участь у веденні державних справ…
б) голосувати і бути обраним на виборах…

Стаття 26. Всі люди є рівними перед законом…

Стаття 27. Особам, які належать до етнічних, релігійних та мовних меншостей, не може бути відмовлено в праві користуватися своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою.

Только администратор может добавлять новых пользователей.

Войти
Заказать звонок